Schooluniform

De richtlijnen over het schooluniform in sask kan u vinden in het schoolreglement onder hoofdstuk 3.16 Kledij en voorkomen

Het oudercomité van de lagere school organiseert samen met het oudercomité van het humaniora een aantal keer per schooljaar een verkoop van uniform kledij. Er worden dan ook kleuterschorten en turnkledij verkocht. De opbrengst van deze verkopen wordt geïnvesteerd in de school.

Data uniform verkoop:
  • donderdag 25/10/2018 - verkoop lager op Oudercontact (middengang)
  • donderdag 08/11/2018 - verkoop middelbaar op Oudercontact (middengang)
  • zaterdag    27/04/2019 - verkoop lager en middelbaar op Infodag (restaurant)
  • donderdag 27/06/2019 - verkoop lager en middelbaar bij Rapportenuitdeling/Oudercontact (middengang)
  • vrijdag 30/08/2019 - verkoop lager en middelbaar op Ontvangst nieuwe lln. (restaurant)

Tijdens het schooljaar kunt u elke dag terecht aan het onthaal voor de aankoop van kleuterschorten en op het secretariaat voor turnkledij en uniform kledij.