Wie zijn wij?


 Wie zijn we?

Het oudercomité bestaat uit een groep gemotiveerde groep van ouders die gedurende het schooljaar heel wat activiteiten organiseren. We willen zowel de school ondersteunen als een spreekbuis zijn voor de ouders. 

Samenstelling oudercomité 2020 - 2021
Bestuur:
Olivier Demeulenaere (voorzitter)
Shana Galle (secretaris & schoolraad)
 Kim Wuestenberg (penning)
Sarah Vanhoonacker (multimedia)
  
Leden:
Jolien Bailleur
Alexandra Baudé
Annelore Callebert (schoolraad)
Johanna De Brul
Julie Declerck
Vesna Pieters (multimedia & schoolraad)Hoe werken we?

We vergaderen een 5 tal keer per jaar in school. Op deze vergaderingen zijn ook de directie en enkele leerkrachten aanwezig. Er worden ideeën en suggesties besproken alsook de werking van de school. Iedereen is vrij om agendapunten aan te brengen. Alle activiteiten worden er voorbereid en geëvalueerd.

Wat doen we?

De leden van het OC SASK zijn bezige bijtjes! We zijn steevast in de weer om de brug tussen ouders en school te versterken en we zetten een aantal activiteiten op poot die een meerwaarde betekenen voor het schoolleven van je kind.

    Maar wat doen we dan precies? Hier vind je een lijstje van wat wij o.a. doen:
  


Koffiestop/attentie eerste schooldag
Dag van de leerkracht
Sneukelactie/Wijnactie
Sponsering jeugdauteur
Organisatie en financiering voordrachten
Ondersteuning ouder– en grootouderfeest
Ouderparticipatie via oudercomité en schoolraad
Agendabladwijzer
Foto- en filmreportage Eerste Communie
Kinderopvang Eerste Communie
Aandenken 6de leerjaar
Financiële ondersteuning projecten op school
Sponsoring sinterklaas
Uniformverkoop
Fluojassenactie
Het oceetje
...


Hoe kunt u ons steunen?

Als ouder kunt u het oudercomité financieel steunen via de sneukelactie/wijnactie en met uw lidgeld. De opbrengst van de sneukelactie/wijnactie gaat integraal naar de kinderen van de school. 
Voor 10 EURO wordt u een steunend lid van de basisschool (kleuter en lagere school), dit wordt gebruikt om alle activiteiten te kunnen financieren. U kunt dit bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE04 7380 1610 2931. Vermeld naam kind(eren) en uw mailadres, zo krijgt u via mail de verslagen van de vergaderingen toegestuurd. 

Ouders die actief of als helpende hand willen meewerken zijn uiteraard meer dan welkom! Spreek dan zeker een van onze leden aan of stuur een mailtje: