donderdag 28 november 2013

Verkoopbarometer 28 nov

Het oudercomité Sask dankt iedereen voor zijn inzet!! Dankzij jullie hebben we een heel mooi verkoopcijfer gehaald!
Mogen wij u vragen alles te storten voor 1 december. Sommige mensen hebben reeds geld gestort maar hebben nog geen bestelbonnetje afgegeven. Graag dit zo snel mogelijk afgeven aan juf/meester of één van de OC leden.