Schooluniform

De richtlijnen over het schooluniform in sask kan u vinden in het schoolreglement onder hoofdstuk 3.16 Kledij en voorkomen

Het oudercomité van de lagere school organiseert samen met het oudercomité van het humaniora een aantal keer per schooljaar een verkoop van uniform kledij. Er worden dan ook kleuterschorten en turnkledij verkocht. De opbrengst van deze verkopen wordt geïnvesteerd in de school.

Data uniform verkoop: zie kalender

Tijdens het schooljaar kunt u elke dag terecht aan het onthaal voor de aankoop van kleuterschorten en op het secretariaat voor turnkledij en uniform kledij.

Vraag zeker u klantenkaart aan! Deze kaart is enkel geldig tijdens tijdens de opgegeven uniformverkopen en kan niet gebruikt worden voor de aankoop van kleuterschorten en turnkledij.